Werkwijze

Wanneer ik de eer heb om u te mogen trainen, dan gaat het als volgt in z’n werk:

Stap 1: Intakegesprek
Alvorens u daadwerkelijk een training bij ‘Boompersonaltraining’ kunt inplannen zal ik u vragen om eerst, geheel vrijblijvend, een ‘Intakegesprek’ in te plannen (mocht dit nog niet gebeurd zijn).

Tijdens dit intakegesprek probeer ik uw doelstelling(en) en wensen helder te krijgen, zodat ik een op maat gemaakt schema voor u kan maken of uw techniek training zo efficiënt mogelijk kan inrichten!

Wanneer u al enige ervaring heeft in de ‘krachtsport’ in zijn algemeenheid, dan kan ik mij goed voorstellen dat u voorkeuren heeft voor bepaalde oefeningen en bepaalde oefeningen juist he-le-maal niet leuk vindt om te doen.

Ik ben van mening dat u oefeningen moet doen die u ook daadwerkelijk leuk vindt om te doen en niet alleen om de effectiviteit, omdat het anders demotiverend kan werken. Om die reden heeft u bij mij wel degelijk inspraak in de samenstelling van uw trainingsschema (ook als u die ervaring nog niet heeft). Alles in samenspraak.

Het ‘Intakegesprek’ kunt u inplannen via het kopje ‘Reserveren’  en dan onder ‘Dienst’ het ‘Intakegesprek’ te selecteren. Het Intakegesprek is, zoals eerder aangegeven, geheel vrijblijvend en zal ongeveer 15 tot 30 minuten in beslag nemen.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook direct contact met mij opnemen voor vragen met betrekking tot de werkwijze of het daadwerkelijk inplannen van het intakegesprek.

Mocht u na het intakegesprek daadwerkelijk door mij begeleid willen worden, dan maak ik uw trainingsschema diezelfde dag nog in orde (nadat voldaan is aan de eerste factuur*) zodat wij zo spoedig mogelijk kunnen beginnen!


Stap 2: Trainingsschema samen doorlopen
Het trainingsschema doorlopen wij samen op locatie*. Hierbij zal ik bepalen met welke gewichten (per oefening) u het beste uw trainingsschema kunt beginnen.

Bij de één zal het doorlopen van het trainingsschema meer tijd in beslagnemen dan bij de ander. Onthoud hierbij: ‘Kwaliteit boven kwantiteit’.

Juist met mijn manier van trainen is de uitvoering van een oefening van essentieel belang. Betekent dit bijvoorbeeld dat u meer tijd nodig heeft om een bepaalde techniek of uitvoering onder controle te krijgen? Gun uzelf die tijd ook, want dit zorgt voor de meest efficiënte en verantwoorde manier van trainen en uiteindelijk is dat hetgeen waar wij naar streven!

Voor degenen met ervaring in de krachtsport: dit zal wat van uw ego vragen, omdat u geheid enkele stappen terug zou moeten doen. Onthoud ook hierbij: u doet enkele stappen terug in uw trainingsproces, maar uiteindelijk zet u meer stappen vooruit! Vertrouw het proces!

U kunt de personal training inplannen onder het kopje ‘Reserveren’ en dan onder ‘Dienst’ daadwerkelijk ‘Personal training’ te selecteren. Let wel: dit kan alleen indien u het intakegesprek heeft gehad en er een op maat gemaakt schema voor u is gemaakt door en bij Boompersonaltraining.

Mocht u namelijk op een trainingsschema trainen die niet door Boompersonaltraining is gemaakt en u wilt niet specifiek personal training, maar alleen techniek training op een specifieke oefening, dan dient u te kiezen voor ‘Techniek training‘.

Voor bovenstaande geldt wederom: u dient voor de eerste keer eerst een intakegesprek in te plannen, zodat ik uw doelstelling(en) en wensen duidelijk kan krijgen. Op deze manier kunnen we uw tijd (& geld) zo efficiënt mogelijk benutten!


Stap 3: Zelfstandig het schema doorlopen
Wanneer wij samen het trainingsschema hebben doorlopen en wij, u en ik, hebben er allebei vertrouwen in dat u zelfstandig aan de slag kan, dan volgt u het trainingsschema zelfstandig voor minimaal zes (6) weken.

Bovenstaande is ook het moment dat u van mij het trainingsschema krijgt toegestuurd middels een ‘gedeeld bestand’ (op dat moment is de eerste week van uw trainingsschema volledig ingevuld, waardoor u precies weet waar u aan toe bent in de volgende week).

Ik stuur u bewust het trainingsschema pas ‘na‘ het gezamenlijk doorlopen van uw trainingsschema, omdat mijn ervaring heeft geleerd dat men toch geneigd is om de volgende trainingsdagen zelfstandig te gaan doorlopen met alle eventuele (kleine & grote) gevolgen van dien. U zult deze keuze vanuit het perspectief van Boompersonaltraining (waar Boompersonaltraining voor staat) begrijpen!

In uw trainingsschema kunt u uw progressie per training en per week bijhouden, aangeven waar u tegenaan loopt en bijvoorbeeld aandachtspunten in formuleren. Het feit dat het een gedeeld bestand is houdt in dat ik op de achtergrond met u mee kan blijven kijken en u waar nodig of gewenst kan begeleiden (‘online coaching’ & ‘monitoring’)! Vanzelfsprekend help ik u, desgevraagd en -gewenst, op weg met invullen van uw trainingsschema.

Afhankelijk van uw ervaring en de vraag/wens naar begeleiding zal ik u vragen om uw techniek en uitvoering te filmen, zodat ik uw progressie kan blijven monitoren en ook daadwerkelijk hier feedback op kan geven!

Daarnaast ben ik altijd bereikbaar voor u en mocht u ondertussen extra ‘Techniek training’ willen hebben, dan kan dat altijd op basis van de beschikbaarheid! Onder het kopje ‘Reserveren’ heeft u de optie om onder ‘Dienst’ daadwerkelijk ‘Techniek training’ te kiezen (hier kunt kiezen tussen 30 of 60 minuten. Verzoek om bij ‘notities’ aan te geven in welke oefening(en) u specifiek techniek training wil, zodat we de tijd zo efficiënt mogelijk kunnen benutten!).


Stap 4: Evaluatie
Na zes (6) weken gaan we evalueren. Na deze periode gaan we ‘evalueren’ waar u staat ten opzichte van het begin van uw trainingsschema, welke progressie u heeft geboekt, waar u tegenaan bent gelopen en/of u bijvoorbeeld graag iets gewijzigd ziet in uw trainingsschema of juist niet. Natuurlijk is het een doorlopend proces, dus als u bijvoorbeeld eerder ergens tegenaan loopt (zoals eerder aangegeven): u kunt altijd bij mij terecht!

Daarnaast kunnen we, afhankelijk van uw wens en de ervaring die u reeds heeft met betrekking tot krachttraining, na zes (6) weken een zogenaamde 1RM test doen. Dit staat voor ‘1 Rep Maximaal’ en houdt in dat we het gewicht dat u maximaal één (1) herhaling kan uitvoeren gaan opzoeken.

Zoals gezegd: dit is volledig afhankelijk van u en de ervaring die u al heeft met krachttraining.

Strippenkaart, contract(en) en ‘Duo training’

Daarnaast is het mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen voor de techniek trainingen en/of in overeenstemming een contract (abonnement) voor bepaalde duur af te sluiten voor de personal training, waarin u natuurlijk leidend bent. Alles gebeurt in een overeenstemming en veel is in overleg mogelijk!

Mocht u graag iemand mee willen naar uw training, dan kunt u kosteloos iemand meenemen (dit geldt eenmaal voor dezelfde persoon)! Neemt deze persoon vervolgens een strippenkaart of contract af, dan krijgt u een extra techniek training van maximaal 30 minuten (gratis) en deze kan flexibel ingezet worden. Vraag naar de voorwaarden.

Toch liever samen blijven trainen? Dan kunt u gebruik maken van de optie tot ‘Duo training‘. Onder het kopje ‘Reserveren’ heeft u de optie om onder ‘Dienst’ daadwerkelijk ‘Duo training’ te kiezen (hier kunt alleen kiezen voor 60 minuten en bestaat alleen uit techniek training, tenzij anders overeengekomen). Verzoek om wederom bij ‘notities’ aan te geven in welke oefening(en) u specifiek techniek training wil, zodat we de tijd zo efficiënt mogelijk kunnen benutten! Hiervoor geldt wederom: voor de eerste keer graag eerst een intakegesprek inplannen.

Voor vragen of meer informatie met betrekking tot de strippenkaart, een contract voor bepaalde duur of duo trainingen, zie de ‘algemene voorwaarden’ of neem gerust contact op!

Tot september 2024 kunt u nog niet tot beperkt gebruik maken van het reserveringssysteem in verband met diensten elders. Voor reserveringen en contact dient u tot die tijd contact op te nemen via het contact formulier of mijn telefoonnummer!


* Voor het opstellen van het trainingsschema reken ik eenmaal het  uurtarief van ‘Personal training’, waarmee u gelijk betaalt voor het eerste uur ‘Personal training’ . Dit om ‘het kaf van het koren te scheiden’.

* Tarieven voor de ‘diensten’, zoals weergegeven in het reserveringssysteem, zijn de kosten voor de losse trainingen. In verband met mogelijke individuele wensen kan in overleg en in overeenstemming een dienst worden aangeboden die specifiek voor u geldt . Informeer hier persoonlijk naar!

* De trainingen worden in principe aangeboden in de Basic-Fit, gevestigd Wembley 3 te Emmen of in overeenstemming in de Basic-Fit, Bislet 11 te Emmen. U hoeft in eerste instantie niet per definitie lid te zijn van de Basic-Fit.. Informeer naar de mogelijkheden!

Neem hier gerust contact op!